Regeringens nya vårdskatt gör Sverige sjukare

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur skriver på Expressen Debatt, tillsammans med Företagarnas vd Günther Mårder, om regeringens olyckliga beslut att gå vidare med en vårdskatt som ofrånkomligen slår hårt mot låg- och medelinkomsttagares hälsa. En skatt som slår undan benen för de arbetsgivare och anställda som genom privata sjukvårdsförsäkringar tar ett gemensamt ansvar för att investera i hälsa och förebygga uppkomsten av sjukdom.

Bakgrunden är att regeringen beslutat att införa en förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar, den så kallade vårdskatten, som innebär att individer som får privat hälso- och sjukvård betald av sin arbetsgivare ska straffbeskattas. Arbetstagare och företagare blir skattepliktiga för försäkringen, i likhet med lön och ersättning. Sjukvårdsförsäkringar är inte en förmån för anställda utan en kostnad arbetsgivaren tar för att kunna ta sitt ansvar som arbetsgivare. Sjukvårdsförsäkringar bör därför inte beskattas som en förmån.

Regeringen säger sig vilja nå breda lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar. Då är det kontraproduktivt att införa en vårdskatt som inte har stöd av arbetsgivare runtom i landet, som rönt massiv kritik från en lång rad remissinstanser och som leder till ökad ohälsa, fler sjukskrivningar och minskad konkurrenskraft hos landets företag. Det är samtidigt anmärkningsvärt att allianspartierna inte tar ställning mot en åtgärd som innebär en skattehöjning som slår mot småföretagares hälsoarbete och medarbetares möjlighet att få vård

Det är dags att tänka om och tänka rätt. Arbetsgivare tecknar sjukvårdvårdsförsäkringar för att stärka hälsan hos de anställda. Det leder till god arbetsmiljö, lägre kostnader för sjukfrånvaro och ökad samhällsnytta. Regeringen borde värna detta – inte beskatta låg- och medelinkomsttagare.

Läs hela artikeln i Expressen Debatt här.

 

Taggar

FöretagarnaGünther MårderSjukvårdSvenska Vård
Facebook
Facebook