Regeringens samordnare i dialog med Svenska Vård

Vid Svenska Vårds senaste digitala styrelsemöte deltog regeringens samordnare för coronavirusets effekter på näringslivet, Anders Ferbe, som extern gäst.

Det blev en givande och konstruktiv dialog där styrelsen framförde vikten av ett antal av de åtgärder som vidtagits under krisen ges möjlighet att löpa vidare under en längre period. Exempelvis det slopade sjuklöneansvaret, borttagande av karensdag och systemet med korttidspermitteringar. Till detta fogades behovet av att regeringen löser ut frågan om hur privata verksamheter ska få ersättning de merkostnader som uppkommit som en följd av pandemin. Här vill Svenska Vård se en nationell samordning så att enskilda företag inte riskerar att hamna mellan olika kommunala stolar.

Ferbe beskrev den besvärliga situation som råder i vissa branscher samtidigt som andra delar av näringslivet klarat sig bra. Det centrala i resonemanget var att Sverige som nation ska vara rustat och förberett att snabbt dra igång alla hjul när krisen är över.

Styrelsen och Ferbe var överens om att det finns goda möjligheter att nyttja den uppkomna situationen på ett positivt sätt. Inte minst när det gäller utmaningen kring kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Det kräver i sin tur fortsatta satsningar på utbildningssystemet för att det ska vara enkelt att byta bana från exempelvis servicesektorn till vård och omsorg. Krisen kan då bli en motor till positiv förändring.

Sammantaget var det ett givande samtal och en värdefull möjlighet att skicka med Svenska Vårds medlemsföretags inspel i regeringens fortsatta arbete för ett livskraftigt näringsliv.

Facebook
Facebook