Framtidens socialtjänst i fokus för regeringen

Idag överlämnade regeringens särskilda utredare Margareta Winberg ett delbetänkande om framtidens socialtjänst under rubriken ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst”. Utredningens övergripande uppdrag är att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter.

Svenska Vård deltar i utredningens referensgrupp och bidrar med vår kunskap kring vikten av att nyttja all den kompetens som finns hos våra medlemsföretag. Idag utförs oerhört viktiga insatser hos våra medlemmar till gagn för individer runt om i vårt land. Insatser som kommer att behövas än mer när dagens välfärd ska bibehållas och framtidens välfärd utvecklas.

Vi välkomnar den syn som utredaren för fram i delbetänkandet när det gäller vikten av ett långsiktigt utvecklingsarbete och samordnade insatser. Det som saknas är en tydligare koppling mellan kommunerna, socialtjänsten och de fristående utförarna. För oss är det uppenbart att det redan idag krävs ökad samverkan mellan det offentliga och privata aktörer. Svenska Vård kommer oförtrutet att fortsätta att argumentera för detta i referensgruppen.

Utredare Winberg ska redovisa sitt slutbetänkande om framtidens socialtjänst till regeringen senast den 1 december 2018. Mer info om utredningen finns här.

Taggar

KvalitetPolitikSocialtjänstvård och omsorg
Facebook
Facebook