Samarbetspartners

Svenska Vård har samarbetspartners som bidrar till ökad medlems- och verksamhetsnytta. 

 

Strategiska samarbetspartners

 

Svenska Vård är medlemsförbund i Företagarna, Sveriges största företagarorganisation. I samverkan med Företagarna arbetar vi med opinionsbildning för ett bra företagarklimat i Sverige. Vi samverkar även i frågor som rör branschens villkor på lång och kort sikt. Du är naturligtvis välkommen att också bli medlem i Företagarna.

 

Svenska Vård och arbetsgivarorganisationen KFS har ett samarbete på organisationsnivå där vi samverkar i olika branschfrågor. KFS medlemmar vill leverera samhällsnyttiga tjänster under affärsmässiga former. Svenska Vård har inget tvång eller krav på anslutning till en arbetsgivarorganisation utan det är valfritt och det finns flera olika arbetsgivarorganisationer att välja emellan eller att avstå och säkerställa kollektivavtalsliknande villkor via vår försäkringsförmedlare. Mer om samarbetet.

 

 

Försäkringar för personal, företag och verksamheter

Svenska Vård arbetar tillsammans med en välrenommerad försäkringsförmedlare, Willis, för att säkerställa att medlemmarnas verksamheter är rätt försäkrade. Vi erbjuder försäkringar speciellt framtagna och anpassade för den verksamhet Du bedriver till ett förmånligt pris.

Willis är en fristående försäkringsmäklare med gedigen kunskap och erfarenhet av försäkringar inom vård och omsorg. Willis verksamhet bygger på skräddarsydda försäkringslösningar i kombination med administrativa åtaganden och service. Ring 08-463 89 19 för mer information.


Svenska Vård erbjuder tillsammans med Försäkringsstrategi, en del av Söderberg & Partner, stöd till medlemmarna i frågor som rör pension- och personförsäkringar för alla i företaget. Försäkringsstrategi erbjuder också kollektivavtalsliknande villkor för medarbetare. Ta kontakt med försäkringsförmedlare John Jansson 0709-17 65 87 alternativt försäkringsförmedlare Niklas Irstam 0735-10 32 88 för mer information.

 

 

Inköp - konkurrenskraftiga priser för verksamheten vid inköp

 


UHPO är Svenska Vårds samarbetspartner i inköpsfrågor. UHPO förhandlar åt cirka 1 000 medlemmar som tillsammans omsätter över 17 miljarder kr och köper in varor och tjänster för ca 6 miljarder kronor per år. Som medlem kan du handla på UHPOs avtal inom exempelvis livsmedel, vårdförnödenheter, fastighetsförnödenheter, kontorsmaterial, inredning och förbrukningsmaterial och därigenom spara stora belopp.

  • Anslutningen till UHPO är kostnadsfri (normalt 8 000kr)
  • Inga årsavgifter eller övriga kostnader tillkommer
  • Frivilligt att handla på UHPOs avtal
  • Enkelt att ansluta sig och börja handla
  • Tillgång till Nätvaruhuset där  Du handla direkt av utvalda leverantörer

För att få tillgång till UHPO:s inköpsavtal så kontaktar Du UHPO och hänvisar till Svenska Vård.

 

IT-stöd för systematiskt kvalitetsledningsarbete - Qualitivo

 

I samverkan med Barium har Svenska Vård utvecklat ett verksamhetsanpassat IT-stöd för arbetet med systematiskt kvalitetsledningsarbete. – Qualitivo. Medlemmar i Svenska Vård får ett lägre pris på IT-stödet och en god påverkan på hur systemet ska utvecklas för att möta framtida krav.

 

Ekonomisk administration - bra att hålla ordning och reda

Svenska Vård erbjuder i samverkan med Hogia Public Systems ekonomisystem.

 

Information om marknaden - viktigt att synas

Svenska Vård samarbetar med tre placeringstjänster inom vård och omsorg. Information om medlemsförmåner och service erhåller du vid direktkontakt med respektive samarbetspartner.

 

SSIL - Placeringsservice för vårdgivare, utförare och vårdköpare.

 

HVB-Guiden - Förteckning över hem för vård eller boende & familjevårdsenheter.

 

Allafamiljehem - mötesplats för verksamheter inom familjehemsområdet och familjehem. Mer information. 

 

IT- och journallösningar - för att underlätta god dokumentation

 

CareBuilder - journalsystem för HVB, LSS och familjehem.

 

Rätt Spår - webbaserat behandlingsstöd för verksamhet inom vård, omsorg och behandling.

 

SecuraNova journalsystem - system för journalföring enligt SoL/LSS och övrig brukardokumentation. Möjlighet till anbudsstöd i upphandlingar av ramavtal.

 

Larm och säkerhet

Securitas Direct AB - konkurrenskraftiga priser på larminstallationer och olika säkerhetslösningar.

 

Utbildning

Wacano - information och utbildning  med hjälp av utbildningspoddar.