Samsyn med IVO kring vikten av att fokusera på kvalitet

Svenska Vård träffade Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) generaldirektör Sofia Wallström för ett samtal om gemensamma utmaningar när det gäller kvalitet och uppföljning på socialtjänstområdet.

Styrelseordförande Maria Nilsson och ledamot Gösta Liljeholm lyfte bland annat fram vikten av att definiera kvalitet för att kunna mäta och följa upp utfallet av de insatser som sker inom den sociala omsorgen. Det var tydligt att det finns bred samsyn mellan Svenska Vård och IVO kring att en god dialog leder till verksamhetsutveckling och stärkt kvalitet.

Svenska Vård kommer fortsätta att fokusera på att vara en konstruktiv medspelare som påtalar såväl brister som framsteg i dialogen med IVO. I grunden har vi samma målsättning - att fortsätta att utveckla vård och omsorg till gagn för den enskilde individen.

(På fotot synes från vänster Maria Nilsson, Sofia Wallström och Gösta Liljeholm).

Taggar

IVOKvalitetLagstiftningTillståndTillsyn
Facebook
Facebook