Samverkan kring brukare och patienter i fokus på IVO-dagen

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur deltog vid den välbesökta IVO-dagen i Stockholm. Temat var IVO: s prioriterade riskområden 2018-2020 och tog avstamp i hur myndigheten genom sina tillsynsinsatser kan bidra till att skapa bättre resultat för brukare och patienter.

För Svenska Vårds medlemsföretag är det viktigt att tillståndsprövning och tillsyn är verktyg för att främja en sund marknad som ger brukaren och patienten omsorg av god kvalitet. Det ska vara kvaliteten på verksamheten som är avgörande för vilka aktörer som tillåts verka inom social omsorg och sjukvård. Samtidigt ska det vara enkelt att göra rätt för alla de seriösa utförare som varje dag bidrar till välfärdens utveckling runt om i vårt land. Här har IVO en viktig roll att spela genom tydliga spelregler och transparent arbete kring såväl tillståndsprövning som tillsyn.

IVO-dagen var ett tillfälle för Svenska Vård att framföra detta budskap och responsen från IVO var positiv. Det bådar gott för konstruktiv samverkan även framgent. Till gagn för den enskilde brukaren och patienten.

Taggar

Barn och ungaforskningHVBIVOKvalitetLagstiftningPolitikSocialtjänsttillståndspliktvård och omsorg
Facebook
Facebook