Samverkan med andra branscher stärker Svenska Vård

Svenska Vård är en aktiv deltagare i Företagarnas nätverk av branschförbund. Tillsammans med 26 andra branschförbund representerar vi över 20 000 företag runt om i landet.

20 000 företag som verkar inom ett brett spektrum av branscher men som har en rad gemensamma intressen och beröringspunkter. Goda villkor för entreprenörskap. Konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga utförare. Skatter som främjar företagande och tillväxt.

I slutet av november genomfördes årets fjärde nätverksträff. Denna gång i Sveriges riksdag. På agendan stod bland annat dialog med Liberalernas partiordförande Nyamko Sabuni och samtal med företrädare för Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna i riksdagens näringsutskott. Allt under ett mycket trevligt värdskap av den liberala riksdagsledamoten Arman Teimouri.

Sammantaget en mycket givande dag som öppnar dörrar för fortsatt konstruktiva samtal med beslutsfattare som har mandat att påverka villkoren för landets företagare. Det är bra för Svenska Vårds medlemmar.

Facebook
Facebook