Skattehöjning på vårdpersonal drabbar patienter och företag

Vårdtjänster är enligt lag undantagna från mervärdesskatteplikt. Genom ett ställningstagande från Skatteverket som offentliggjordes idag kommer dock inhyrning av vårdpersonal att beläggas med momsskyldighet från 1 juli 2019. Det kommer att öka kostnaden för både företag och landsting, och i förlängningen drabba både patienter och skattebetalare.

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen i juni i år fastslog att uthyrning av vårdpersonal inte räknas som en momsfri vårdtjänst, och att företag som hyr ut sådan personal ska lägga på moms på sina fakturor. Skatteverket har i dag, 25 oktober, förtydligat hur det kommer att tillämpa reglerna i ljuset av domen. Tillämpningen görs brett och omfattar både inhyrning från bemanningsföretag och specialister. De nya reglerna ska börja gälla för redovisningsperioder från 1 juli 2019 och framåt.

- Den direkta effekten kommer att bli kostnadshöjningar för alla som hyr in vårdpersonal, både offentliga och privata aktörer. Notan för det kommer att drabba patienterna, i en redan ansträngd situation med växande vårdköer. Regeringen bör se över om man kan ändra lagen för att undvika dessa effekter, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Momssatsen kommer i normalfallet att bli 25 procent, och både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal från till exempel ett företag. Momsen blir en ren kostnad för den som driver vårdmottagningen, om den inte har möjlighet att få kompensation för momsen. Kommuner och landsting har en särskild rätt till ersättning för moms, men inte privata aktörer.

- Privata vårdföretag kommer att få en uppenbar konkurrensnackdel gentemot offentliga inrättningar som bedriver samma tjänst, till exempel vårdcentraler, eftersom de offentliga får kompensation för momsen. Det kommer främst att drabba de mindre företagen, som i många fall har små marginaler. Den korta omställningstiden, inte ens ett år, är också särskilt problematisk för småföretag, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

Skatteverkets ställningstagande kan läsas här.

Taggar

nyhetskatterSvenska Vård
Facebook
Facebook