Skolgång för barn med autism i fokus på Fogdaröd

Svenska Vård i samverkan med Fogdaröd omsorg, vård & utbildning anordnade i veckan ett angeläget seminarium om hur man får skolgång att fungera för barn med autism.

Att undervisa elever med autismspektrumtillstånd (AST) innebär särskilda utmaningar. Generell kunskap kring AST och specifik kunskap om den enskilde eleven är avgörande för att förstå och kunna möta de utmaningar som pedagogen ställs inför i skolan. Det är exempelvis vanligt att elever med AST har en ojämn begåvningsprofil som gör att eleven kan vara stark i vissa ämnen samtidigt som hen har svårigheter i andra. Något som innebär utmaningar men också möjligheter om det hanteras på ett klokt sätt.

Under seminariet fick deltagarna möjlighet till kunskapsinhämtning kring hur man får skolgång att fungera för ungdomar med autism. Det gavs även en inblick i tydliggörande pedagogik som ett effektivt verktyg i arbetet med personer med autism. Seminariet avslutades med att blicken riktades mot den digitala utvecklingen och hur digitala verktyg kan nyttjas till gagn för den enskilde individen.

Svenska Vård och Fogdaröd omsorg, vård & utbildning vill rikta en stor eloge till de inspirerande föreläsarna Åse Ljungdahl (rektor Karolinaskolan), Pernilla Åkesson (föreståndare HVB Gästgården) och Paul Davidsson (E-strateg Hörby kommun). Tusen tack!


Facebook
Facebook