Småföretag är viktiga som tillväxtmotorer

Svenska Vård deltog i ett panelsamtal i Almedalen arrangerat av Sparbankernas Riksförbund, Företagarna och Swedbank. Temat var småföretagens betydelse som tillväxtmotorer.

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur framförde bland annat vikten av långsiktiga spelregler för företag verksamma inom välfärden, behovet av en sammanhållen skattereform som främjar företagande samt betydelsen av konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga aktörer.

Ett budskap som mottogs positivt av de politiska representanterna från Näringsutskottet: ordförande Helena Lindahl (C) och vice ordförande Helene Hellmark Knutsson (S). Det återstår emellertid ett fortsatt aktivt och konstruktivt påverkansarbete från Svenska Vårds sida för att förverkliga denna typ av reformer. Vi kommer oförtrutet att argumentera för detta!

Facebook
Facebook