Socialstyrelsen anordnade konferens med HVB i fokus

I veckan gick den första nationella konferensen på temat HVB i fokus av stapeln i Stockholm. En rad av de frågor som är viktiga för Svenska Vårds medlemmar fanns på agendan. Därtill deltog  vår kunniga styrelseledamot Gösta Liljeholm, till vardags vd och föreståndare för WeMind HVB, i ett framåtblickande samtal med generaldirektörerna för Socialstyrelsen, IVO och Arbetsmiljöverket.

Ett videoklipp från samtalet finns att ta del av här.

Ämnen som avhandlades under de två välfyllda konferensdagarna var bland annat standard för HVB, förebygga hot och våld, kvalitativa upphandlingar, evidensbaserade metoder, tillsyn och tillståndsprövning, samhällets ansvar för placerade barn och unga med mera.

Socialminister Lena Hallengren poängterade i ett tal vikten av att tillhandahålla goda förutsättningar att bedriva kvalitativ verksamhet inom HVB. Oavsett om utföraren är privat eller offentlig. Här finns mer att göra när det gäller exempelvis ekonomiska villkor, upphandling och beställarnas ansvar.

Svenska Vård välkomnar att Socialstyrelsen initierar denna typ av sammankomster. Det är utmärkta tillfällen för myndigheter, utförare och beställare att föra dialog om hur vi gemensamt utvecklar den sociala dygnsvården. För den enskilda individens bästa.

(På fotot syns från vänster WeMinds vd Gösta Liljeholm, IVO: s generaldirektör Sofia Wallström, Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell).


Taggar

ArbetsmiljöverketIVOregeringenSocialstyrelsenSocialtjänstVårdanalys
Facebook
Facebook