Startskott för samverkan med Attention kring placerade barn

Styrelseledamot Gösta Liljeholm från WeMind HVB och förbundsdirektör Thomas af Bjur deltog i veckan vid ett digitalt rundabordssamtal arrangerat av Riksförbundet Attention. Samtalet var startskottet för ett projekt där målgruppen är barn och ungdomar som vårdas utanför hemmet, till exempel i familjehem eller i HVB-hem.

Projektet, som finansieras av Allmänna arvsfonden, ska under de kommande tre åren arbeta för att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism, Tourettes syndrom, språkstörning och psykisk ohälsa ges ökad delaktighet, inflytande och livskvalité när de vårdas utanför hemmet.

För Svenska Vård är det viktigt att delta i forum där all den kunskap som våra medlemsföretag besitter tas tillvara och förädlas till gagn för alla de individer som varje dag finns i våra högkvalitativa verksamheter.

Andra deltagare i projektet är bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Misa Ung med flera. Svenska Vård ser framemot att bidra i detta viktiga arbete.

Taggar

HVBKvalitetSamverkan
Facebook
Facebook