Straffskatt på personal löser inte vårdens utmaningar

Idag skriver Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur i Uppsala Nya Tidning tillsammans med Günther Mårder (vd Företagarna), Merit Lindberg (vd Privattandläkarna) och Fredrik Lange (ordförande Kiropraktorerna) om den moms på uthyrning av vårdpersonal som införs från och med den 1 juli 2019.

En skattehöjning som kommer att leda till snedvriden konkurrens, minskad tillgång på vårdkvalitet i hela landet och ökade kostnader för patienter, vårdgivare och skattebetalare. Många av de företag som påverkas är småföretag som i många fall har snäva marginaler. 9 av 10 företag inom välfärdssektorn har färre än 20 anställda. På sikt riskerar detta leda till att privata vårdgivare tvingas lägga ner som en direkt effekt av de ökade kostnaderna

Vår uppmaning i artikel är därför tydlig. Inför inte momsen.

Läs artikeln i sin helhet här.

Facebook
Facebook