Svenska Vård deltar i projekt kring barn och unga med NPF

Svenska Vård deltar i ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden där fokus är att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet.

Sammanhållande för projektet är Riksförbundet Attention. Andra deltagare är WeMind, Misa Ung, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

Målet med projektet är att de metoder som etableras och introduceras för ökat inflytande ska göra att placerade barn och ungdomar i högre grad blir lyssnade till samt får möjlighet att bli aktiva och medskapande aktörer. Den primära målgruppen är barn och unga (14-25 år) med NPF som har erfarenheter av att vara placerade i HVB eller familjehem.

Nyckeln till framgång i projektet är att ta del av barn och ungas egna erfarenheter. För detta ändamål bjuder Attention in barn och unga mellan 14-25 år som har erfarenhet av att vara placerad inom HVB till ett samtal. Deltagarna kan vara anonyma. Under kommande veckor avser därför projektledare Fanny Eklund fanny.eklund@attention.se att ta kontakt med verksamheter inom HVB för att undersöka möjligheten att erbjuda barn och unga möjlighet att delge sina erfarenheter.

Svenska Vård anser att detta är ett viktigt initiativ och vår förhoppning är att så många verksamheter som möjligt ska vara villiga att delta. Tillsammans kan vi påbörja ett viktigt förändringsarbete där vi gör skillnad på riktigt!

Taggar

AttentionforskningKvalitetMisa UngNSPHSKRWeMind
Facebook
Facebook