Svenska Vård i konstruktiv dialog med Konkurrensverket

Idag deltog Svenska Vård vid referensgruppsmöte hos Konkurrensverket kring regeringsuppdrag om kartläggning av marknads- och konkurrensförhållanden för HVB och konsulentstöd till familjehem och jourhem. Konstruktiva diskussioner om hur vi tillsammans säkerställer god kvalitet för den enskilde individen och en fortsatt mångfald av utförare.

Läs mer om Konkurrensverkets uppdrag här.

På fotot Svenska Vårds Thomas af Bjur, Konkurrensverkets Leif Nordqvist och SIS standardiseringschef Dan Nilsson.

Facebook
Facebook