Svenska Vård i samtal om framtidens välfärd

Svenska Vård deltog vid rundabordssamtal anordnat av Alliansen i Skatteutskottet, i samarbete med Skattebetalarna. Vid samtalet presenterade författaren Nima Sanandaji rapporten "Mer välfärd för varje skattekrona". Sanandaji menade att det är dags att rikta fokus från vinst i privat sektor till att istället uppmärksamma förlust i offentlig sektor. I grunden handlar det om säkerställa att mesta möjliga välfärd ges för varje skattekrona. En viktig pusselbit för att uppnå detta är välfungerande konkurrens mellan utförare. Oavsett driftsform.

Sanandaji förslog fyra punkter som enligt hans mening skulle bidra till ett större ekonomiskt ansvarstagande inom välfärden:

Steg 1. Sluta dölj underskotten i kommuner, landsting och regioner.

Steg 2. Utveckla ägardirektiv och separera på det offentligas roll som dels beställare och dels utförare.

Steg 3. Sluta premiera de offentliga verksamheter som drivs i egen regi.

Steg 4. Lägg fokus på kvalitetskontroll.

Facebook
Facebook