Samtal om kvalitetssäkring av omsorgstjänster

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur deltog vid konstruktivt rundabordssamtal i Svenska Institutets för standarder, SIS: s regi i Almedalen.

På plats, förutom Svenska Vård, fanns Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Humana, Funktionsrätt Sverige, Stora Sköndahl. Östersunds kommun och SWEDAC.

Det blev ett värddefullt kunskapsutbyte kring nuläget och framtida möjligheter att med gemensamma krafter kvalitetssäkra omsorgstjänster med särskilt fokus på standarders betydelse. Givande och viktigt!

Facebook
Facebook