Svenska Vård och Fogdaröd bjuder in till seminarium

Klicka på länken för att komma till anmälningsformulär.

Svenska Vård i samverkan med Fogdaröd omsorg, vård & utbildning bjuder in till ett seminarium om hur man får skolgång att fungera för barn med autism.

Att undervisa elever med autismspektrumtillstånd (AST) innebär särskilda utmaningar. Både generell kunskap kring AST och specifik kunskap om den enskilde eleven är avgörande för att förstå och kunna möta de utmaningar som pedagogen ställs inför i skolan. Det är exempelvis vanligt att elever med AST har en ojämn begåvningsprofil som gör att eleven kan vara stark i vissa ämnen samtidigt som hen har svårigheter i andra. Något som innebär utmaningar men också möjligheter om det hanteras på ett klokt sätt.

Under seminariet på Fogdaröd får du möjlighet till kunskapsinhämtning kring hur man får skolgång att fungera för ungdomar med autism och mer specifikt om hur man får ungdomar som bor på HVB att få en fungerande skolgång. Under dagen ges även en inblick i tydliggörande pedagogik som ett effektivt verktyg i arbetet med personer med autism. Vi avslutar dagen med att en redovisning av hur Hörby kommun går i frontlinjen i arbetet med digitala strategier och hur digitala verktyg kan nyttjas till gagn för den enskilde individen.

Nu bjuder Svenska Vård och Fogdaröd in till ett kostnadsfritt seminarium tisdag den 7 maj i Höör. Varmt välkommen med din anmälan!

Plats: Fogdaröd, Norra Fogdarödsvägen 8, Höör

Datum och tid: Tisdag 7 maj klockan 09:00-13:00 (frukost serveras från klockan 08:30)

Klicka på länken för att komma till anmälningsformulär.

Medverkande:
Pernilla Åkesson, föreståndare, HVB Gästgården

Åse Ljungdahl, rektor Karolinaskolan

Paul Davidsson, E-strateg på Socialförvaltningen, Hörby kommun

Maria Nilsson, verkställande direktör, Fogdaröd omsorg, vård & utbildning

Moderator:
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, Svenska Vård

Taggar

ASTFogdarödSkolaSvenska Vård
Facebook
Facebook