Svenska Vård presenterar ny rapport om socialchefers syn på fristående utförare

Svenska Vård har låtit genomföra en uppdaterad rapport om socialchefers syn på fristående utförare. Det är tredje gången som vi ställer frågorna kring detta till över 100 socialchefer runt om i landets kommuner. Undersökningen påvisar ett antal intressanta aspekter när det gäller fristående utförares roll i svensk välfärd.

Tre av fem kommuner som idag använder fristående utförare uppger att de inte skulle klara sitt uppdrag om de inte använde fristående utförare. Nästan alla kommuner (97 procent) anser att de har ett mycket eller ganska bra samarbete med fristående utförare. De flesta kommuner (85 procent) tycker att de fristående utförarna kännetecknas av mycket eller ganska stor professionalism. Varannan socialchef tror att de fristående utförarna i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutvecklingen av svensk socialtjänst. Hela undersökningen finns att ta del av här.

Taggar

HVBKvalitetLagstiftningPolitikSocialtjänstSvenska VårdUtbildningvård och omsorg
Facebook
Facebook