Svenska Vård rekryterar kanslichef

Den 1 mars tillträder Johan Bartholf, närmast från Liberalerna, som kanslichef för branschorganisationen Svenska Vård.

 - Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Johan Bartholf i vårt fortsatta arbete med att öka medlemsnyttan och utveckla vård- och omsorgsbranschen till gagn för brukare och fristående utförare, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör för Svenska Vård.

Johan Bartholf är 42 år gammal och har under de senaste sju åren arbetat som politisk sekreterare i Landstinget Sörmland. Tidigare arbetade han med utredningsarbete för ett företag verksamt inom boutredningsbranschen.

- Det ska bli spännande att få vara en del av arbetet med att ytterligare utveckla och stärka Svenska Vård som branschorganisation. Från mina tidigare yrkesroller har jag erfarenhet av frågor som rör både vård och omsorg och kvalitetsutveckling. Erfarenheter som jag nu tar med mig i mitt arbete för medlemmarna inom Svenska Vård, säger tillträdande kanslichef Johan Bartholf.

Facebook
Facebook