Svenska Vård skapar opinion om kvalitet i vård och omsorg

Svenska Vård arbetar målmedvetet med att driva på kvalitetskonkurrensen i vård och omsorg. Ett led i det arbetet är att skapa opinion om just detta. Läs mer i vår bilaga om detta som fanns med i SvD idag!

Facebook
Facebook