Svenska Vårds deltagande i branschförbund – en stark kraft för påverkan!

En viktig del i Svenska Vårds arbete för att du som medlem ska få de bästa förutsättningarna att bedriva din verksamhet är vårt deltagande i Företagarnas branschförbund. Tillsammans med 27 andra branschorganisationer, som tillsammans företräder 30 000 företagare, arbetar vi för att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige och fler framgångsrika företagare.

Den gångna veckan träffades branschförbundet och fick då möjlighet att diskutera de tänkbara följderna för landets företagare kopplat till det osäkra parlamentariska läget efter valet. Slutsatsen var att det centrala, oavsett politisk färg på en kommande regering, är att spelreglerna kopplat till företagande är långsiktiga och gynnar entreprenörskap. Det handlar bland annat om skatter, arbetsrätt och konkurrensneutralitet.

För att ytterligare belysa dagens politiska läget men framförallt ge en bild av morgondagens viktigaste politiska frågor fanns Johan Ingerö från tankesmedjan Timbro på plats. Johan gav en inspirerande och framåtsyftande redovisning av sina tankar kring en värld som förändras i allt snabbare takt och där aktörer som inte har förmågan att anpassa sig får det svårt. En värld där företag och dess medarbetare kommer att behöva vara snabba i tanken och medvetna om den omvärld i vilken de verkar. Utmaningarna är många men det är också möjligheterna!

Facebook
Facebook