Svenska Vårds engagemang i Almedalen 2016

Svenska Vård medverkar under politikerveckan i Almedalen 2016. Förutom att aktivt delta på seminarier med fokus på vård och omsorg är vi representerade som moderatorer och som paneldeltagare. Kom gärna på de seminarier där vi är engagerade! Vilka ser ser du nedan;

Måndagen den 4 juli
Vi löser morgondagens kompetensutmaningar idag
Hur tänker vi långsiktigt kring placerade barn?

Torsdagen den 7 juli
Vad är god kvalitet i hem för vård och boende (HVB)?

Följs oss gärna på hemsidan och via Twitter  under Almedalsveckan! Vill Du träffa oss på plats? Ta kontakt med Dan Nilsson, förbundsdirektör, 0709-844099.

(Foto på Almedalen är taget av Marcus Johnson, Leanderfotograf)

Taggar

AlmedalenPolitik
Facebook
Facebook