Svenska Vårds Vårkonferens 2015

Se rapport (filmklipp) från vår Vårkonferens 2015 som handlade om kvalitet i vård och omsorg.

Facebook
Facebook