Artiklar taggade med: HVB

Svenska Vård partner i chefsutbildning HVB

Som chef på HVB-hem ställs du dagligen inför en rad utmaningar, oavsett vilken inriktning hemmet har. Du måste säkerställa en trygg arbetsmiljö för din personal, kvalitetssäkra omsorgen av de boende s...Läs mer