Temadag Barns behov i centrum (BBIC)

Idag arrangerade Svenska Vård en temadag i ämnet Barns behov i centrum (BBIC), med tonvikt på risk- och skyddsfaktorer. Under ledning av Birgitta Svensson, fil. dr folkhälsovetenskap, deltog drygt 50 företrädare för privata och fristående utförare inriktade på social barn- och ungdomsvård, t.ex. inom HVB eller konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Årets sista temadag i BBIC hålls den 9 maj i Stockholm. Anmälan via denna länk.

 På bilderna Birgitta Svensson och Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

Facebook
Facebook