Tiangruppen vann Svenska Vårds Hederspris 2018!

I samband med Svenska Vårds förbundskonferens delades det ärofyllda Hederspriset ut. Ett tjugotal nomineringar hade inkommit och till sist återstod tre mycket välförtjänta verksamheter och individer att uppmärksamma: Maria Elbander från Vikingens vårdhem, Monika Gustavsson från Arboga kommun och Tiangruppen.

När Svenska Vårds ordförande Maria Nilsson tillkännagav vinnaren var det Tiangruppen som vann Hederspriset 2018. Stort grattis! Motiveringen löd:

"Tiangruppen arbetar varje dag för att möta den enskilde individen utifrån dennes unika livssituation. Viljan att förbättra tillvaron för utsatta barn och ungdomar är kärnan i den högkvalitativa verksamhet som bedrivs. Engagemanget att behandla alla på lika villkor är självklar. Genom att arbeta aktivt och utmana sig själva i varje behandling ges individen ett individuellt bemötande och ökade förutsättningar till ett gott liv. Tiangruppens ambitiösa arbete med att HBTQ-certifiera samtliga verksamheter och alltid ha ett inkluderande förhållningssätt är värt att uppmärksamma. Fokus är HBTQ-personers livsvillkor med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter som ledord."

(På fotot syns Therese Holtz från Tiangruppen och Svenska Vårds förbundsordförande Maria Nilsson)

Taggar

Barn och ungaförbundskonferensKvalitetSvenska Vård
Facebook
Facebook