Tillvarata digitaliseringen men värna integriteten

Svenska Vård deltog vid ett seminarium som Socialdepartementet, tillsammans med Vinnova och Medtech, anordnade på temat digitalisering och hälsa – hur förenas patientnytta och integritet? Ett angeläget ämne för fristående utförare inom vård, omsorg och behandling med fokus på kvalitet.

Den digitala utvecklingen skapar allt fler vägar till nya arbetssätt och behandlingsmetoder. Samtidigt uppstår allt oftare frågor om den enskilde individens integritet i förhållande till patientnytta. Vid seminariet diskuterades bland annat hur ett regelverk ska kunna utformas som tillvaratar de möjligheter som nya tekniska lösningar ger utan att data missbrukas eller nyttjas på ett sätt som påverkar patienten eller brukarens integritet negativt.

Svenska Vård kommer, med avstamp i kvalitetskonkurrens, att bidra till att digitaliseringens möjligheter blir ett viktigt verktyg i arbetet med att forma en jämlik hälsa. Utan att tumma på patienten eller brukarens rätt till integritet.

Läs mer om seminariet och se filmklipp här.

Facebook
Facebook