Brukarundersökningar inom socialtjänsten 2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder den 15 mars in till digitala uppstartsmöten för de nationella brukarundersökningar som ska genomföras inom socialtjänsten under 2021.

I år genomförs tre undersökningar. Det handlar om följande områden:

*Funktionshinderområdet (utförare av boenden och boendestöd, daglig verksamhet och sysselsättning samt personlig assistans)

*Individ- och familjeomsorg (omfattar myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård)

*Placerade barn och unga (jour- och familjehem, stödboende och HVB)

Syftet med mötena är att tala om förberedelser och genomförande för undersökningarna, som äger rum under perioden 1 september till 31 oktober. Du får veta mer om själva undersökningstjänsten och vad du som utförare behöver göra inför, under och efter undersökningarna.

Läs mer och anmäl dig via denna länk.

Taggar

BRUKARUNDERSÖKNINGARSamverkanSKR
Facebook
Facebook