”Utbildning – Hur du med kvalitetsledningssytemet Qualitivo och ett systematiskt kvalitetsarbete kan förbättra din verksamhet”

Med utgångspunkt i kvalitetsledningssystemet Qualitivo kommer du lära dig hur du kan lyfta företagets kvalitetsarbete till en nivå där det ökar hela företagets effektivitet  Du kommer också att få insikt i hur man skiftar fokus på kvalitetsarbetet från att bara uppfylla myndigheternas krav till att styra och leda verksamheten med uppsatta kvalitetsmål.
Ur kursinnehållet:

  • Styr din verksamhet med tydliga mål mot mätbara resultat med hjälp av Qualitivo
  • Maximera värdet av investeringen i Qualitivo
  • Att arbeta med Qualitivo som en helhet och nyttja sambanden
  • Den proaktivt delen av det ständiga förbättringsarbetet, riskanalyser och bedömningar
  • Systematik i avvikelse-/händelsehantering och egenkontroll så att det blir den motor det kan vara i det ständiga förbättringsarbetet

Målgrupp:

Chefer och ledare som ansvarar för företagets kvalitet, för effekt i företaget med fördel minst två deltagare per företag/organisation

 

Kontaktperson Barium AB:

Daniel Wallberg
daniel.wallberg@barium.se
0703-85 29 32

Facebook
Facebook