Seminarium om Socialstyrelsens kompetensmål för HVB

Svenska Vård anordnade i veckan ett välbesökt seminarium tillsammans med Socialstyrelsen kring kompetensmål för HVB barn och unga.

Vid seminariet bidrog Socialstyrelsens Jesper Sellerberg och Ragnhild Mogren med ökad kunskap kring Socialstyrelsens kompetensmål för den grundläggande kompetens som behövs för arbete på HVB för barn och unga. En engagerad och kunnig samling deltagare diskuterade bland annat hur kompetensmål för personal inom HVB skulle kunna bidra till ökad kvalitet och därtill stödja arbetet med att rekrytera och kompetensutveckla personal.

Nu vidtar Socialstyrelsens arbete med att ta fram stödmaterial för hur kompetensmålen kan användas av verksamheter i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Svenska Vård kommer att bidra i det fortsatta arbetet.

Facebook
Facebook