Välkommen till Förbundskonferens 2020

Den 6-7 februari 2020 bjuder Svenska Vård in till vår årliga förbundskonferens med tillhörande förbundsstämma och middag som går av stapeln i centrala Stockholm. Vid konferensen delas även 2019 års upplaga av Svenska Vårds hederspris ut under festliga former.

Mer information och anmälan på denna länk.

I huvudet på uppdragsgivaren

Årets konferens fokuserar på våra uppdragsgivare och hur vi tillsammans skapar vård och omsorg i världsklass. Några viktiga frågeställningar som kommer att belysas är:

  • Hur resonerar våra beställare i kommuner och regioner när avtal ska slutas?
  • Vilka bevekelsegrunder ligger bakom de upphandlingar som formas inom vår sektor?
  • Vad ser våra brukare och klienter som viktigast i sin vardag när vi tillhandahåller vård och omsorg?

Under konferensen kommer du som deltagare ges möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med medlemmar i Svenska Vård, myndighetsföreträdare och andra intressanta gäster. Ett gyllene tillfälle att fördjupa ditt nätverk!

Förbundskonferensen är en mötesplats som stärker dig i din yrkesroll. Tillsammans är vi en stark kraft i utvecklingen av branschen och genom att träffas och dela med oss av kunskap och erfarenheter kan vi ta oss an framtidens utmaningar med gemensamma krafter.

Varmt välkommen!

Mer information och anmälan på denna länk.

Taggar

förbundskonferenshedersprisSvenska Vård
Facebook
Facebook