Höstkonferens – Aktuell forskning inom social omsorg – uppdatering och inspiration!

Svenska Vård vill med årets höstkonferens skapa en utvecklande mötesplats mellan teori och praktik och lyfta fram forskningen inom social omsorg. Konferensen ger några smakprov på pågående, aktuell forskning. Vi bjuder in fristående utförare till uppdatering och inspiration för medarbetare och ledning. Under konferensen kommer också Svenska Vårds Hederspris att delas ut.

Hela programmet här eller se nedan!

Program

Måndagen 21 november

Kvällsmingel kl 18.30-20.30

Vi hälsar alla välkomna som vill träffa oss, nätverka och utbyta erfarenheter. Svenska Vårds förbundsdirektör och ordförande ger under minglet (kl 19.00) en kort omvärldsanalys om branschpåverkande och dagsaktuella frågor t.ex. LSS-utredningen och Välfärdsutredningen m.m.

Tisdagen 22 november

Konferens kl 09:00 - 1600

Utvecklingen inom ”Evidensbaserad praktik” kl 9.00 - 9.45

Vad har hänt sedan utredningen om ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren”? Vilka frågor är aktuella idag och vilket fokus kommer att vara aktuellt de kommande åren? Genom en återblick och en framåtblick skapar vi oss en bra bild över nuläget kring evidensbaserad praktik. Martin Börjeson, docent i socialt arbete Linköpings Universitet och ordförande i FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete)

Fika kl. 9.45 - 10.15

Evidensbaserad praktik – bakom kulisserna kl.10.15 - 11.00

På ett retoriskt plan är Evidensbaserad praktik (EBP) en självklar målsättning inom socialt arbete, och flera politiska aktörer har fört fram konceptet som ett viktigt mål inom socialtjänsten. Men vad innebär EBP i praktiken, bakom kulisserna? Det är en fråga som inte tidigare tagits på allvar, och som denna avhandling försöker att hitta ett svar på. Alexander Björk, fil dr socialt arbete, Stockholms Universitet Utdelning

Nyttan med tillsyn inom HVB och familjehem kl. 11.05 - 12.00

Eftersom förändringar mot mer tillsyn av dygnsvården i Sverige har gjorts de senaste åren, är det viktigt att följa upp och forska om de system som byggs upp och om de har förutsättningar att leda till bättre vård och omsorg för barn och unga. David Pålsson, doktorand socialt arbete, Stockholms Universitet

Lunch kl. 12.00 - 13.00

Utdelning Svenska Vårds Hederspris kl. 13.00 - 13.15

Vi delar ut Svenska Vårds Hederspris för 6:e gången. Priset går  till en verksamhet, organisation eller individ som utmärkt sig med fokus på kvalitetsutveckling med nytta för vård- och omsorgstagare.

Effekter av olika åtgärder i missbruksvård, nationellt och lokalt. kl 13.15 - 14.00

Föreläsarna delar med sig av preliminära resultat från ett forskningsprojekt, avseende missbruksvård.
Kerstin Armelius, professor emerita samt Bengt-Åke Armelius professor emeritus, psykologi, Umeå Universitet. och Bengt-Åke Armelius från Umeå Universitet.

Hur ser personer med utvecklingsstörning på livskvalitet? kl 14.05 - 14.45

Utifrån vems perspektiv utformas stöd och service? Kan personer med utvecklingsstörning ha åsikter om något så abstrakt som livskvalitet i betydelse av ett gott liv? Många med lindrig och måttlig utvecklingsstörning är i livslångt beroende av stöd och hjälp. Deras upplevelse av livskvalitet påverkas därför av hur stöd och service är utformat. Õie Umb-Carlsson, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering, Uppsala Universitet.

Fika kl. 14.45-15.15

Lärdomar från verksamhetsnära FOU-koncept Malmö Stad kl 15.15 - 16.00

I Malmö Stad finns ett FOU-koncept inom socialförvaltningen där medarbetare jämte sitt arbete får ägna sig åt forskning och utveckling. Två medarbetare från Malmö Stad berättar om påverkan på personalens möjligheter att möta brukarens behov och önskemål och om relationens betydelse mellan personal och brukare och hur det ger brukarinflytande och arbetsglädje.
Henrik Hermansson, stödassistent och Jenny Warnerbring, sekreterare i daglig verksamhet/chefstöd, Malmö Stad

Mer information

Plats 

Sheraton Hotel Stockholm.

Pris

Kvällsminglet  21 november - alla är välkomna
Minglet är kostnadsfritt men skall anmälas, se nedan.

Konferensen 22 november - alla är välkomna
Medlemmar 1 450 kr
Övriga 1 550 kr
Alla priser är exklusive moms. Logi tillkommer.
Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag 14 oktober

Logi

Logi till rabatterade priser beställes direkt här via länk till Sheraton Hotel.
OBS! Rummen tar slut fort.

Kontakt

Angående innehållet: Dan Nilsson dan.nilsson@svenskavard.se, 0709-84 40 99
Angående anmälan: Annika Odgaard annika.odgaard@svenskavard.se, 0771-222 888
Angående rum: Maria maria@arrangera.se

Välkomna!

Taggar

forskning
Facebook
Facebook