Vårkonferens 15-16 maj – Framtidens vård och omsorg

Svenska Vårds Vårkonferens 2017 riktar fokus på de fristående utförarnas roll i framtidens vård, omsorg och behandling. Hur det verksamhetsnära perspektivet med kvalitet och den enskilde brukaren/patienten i centrum är viktiga verktyg för att säkerställa en fortsatt god välfärd. Växande demografiska utmaningar, en åldrande befolkning, kompetensförsörjning och nya krav på utförare av välfärdstjänster. Utmaningarna är många men det är också möjligheterna.

Tillsammans med intressanta och kunniga personer som Centerpartiets Annie Lööf, Vårdförbundets Sineva Ribeiro,  Humanas Eva Nilsson Bågenholm, Visions Veronica Magnusson, Välfärdsutredningens Johan Höök, Kommunals Tobias Baudin med flera diskuterar vi de fristående utförarnas roll i att forma framtidens vård och omsorg. Varmt välkommen!

Anmälan sker här. Fullständigt program här.

Facebook
Facebook