Virtual Reality (VR) i samverkan med Nordic Psychology

Svenska Vård erbjuder i samverkan med det svenska medtechbolaget Nordic Psychology helhetslösningar för implementering av Virtual Reality (VR) inom vård och omsorg.

De virtuella behandlingsmiljöerna kan användas för exempelvis aktivering, avkoppling/relax, beroendeproblematik, fobier, depression, PTSD-miljöer med mera. Samtliga behandlingsmiljöer är CE-certifierade och klassas som medicinsk utrustning.

Nordic Psychology kan förse er med de miljöer som ni behöver samt tekniska lösningar för att arbeta med VR utifrån er befintliga arbetsmetodik. Som medlem erbjuds ni 20 procents rabatt på ordinarie pris.

Läs mer om erbjudandet här.

Taggar

MEDLEMSFÖRMÅNNORDIC PSYCHOLOGYVIRTUAL REALITY
Facebook
Facebook