WeMind arrangerade välbesökt seminarium om psykisk hälsa i Almedalen

Svenska Vårds medlemsföretag WeMind arrangerade ett välbesökt seminarium i Almedalen kring hur vi ska främja psykisk hälsa hos barn- och unga som är placerade i heldygnsvård. Det blev ett framåtsyftande och konstruktivt samtal med fokus på hur kommuner, landsting och utförare tillsammans kan forma framtidens ungdomsvård.

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur hade förmånen att vara moderator och ställa frågor till de kloka paneldeltagarna.

På fotot syns från vänster Thomas af Bjur, Tomas Lindgren (Enhetschef Socialförvaltningen, Stockholms Stad), Emil Rosander (Behandlingsansvarig psykolog, WeMind HVB), Jacob Sandgren (Ordförande, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, Södermanland), Petra West Stenkvist (Ledamot styrelsen, Föreningen Sveriges Socialchefer), Monica Johansson (Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Sörmland) och Gösta Liljeholm (Verksamhetschef, WeMind HVB).

Taggar

Barn och ungaKvalitetPolitiktillståndsplikt
Facebook
Facebook