En person som skriver på ett papper.

Aktuella LSS & SOL upphandlingar KFSK & Jönköpings län kommuner

Tema

Aktuella LSS & SOL upphandlingar KFSK & Jönköpings län kommuner

Till vem vänder sig nätverket: Ägare , chefer och andra i ledningsfunktioner som arbetar med upphandlingar inom LSS & SOL i Svenska Vårds medlems verksamheter.

Innehåll

Under hösten 2021 initierade Svenska vård ett nätverk gällande innehållet i Kommunförbundet Skånes kommande upphandlingar . Nu ligger ny upphandling för LSS ( och viss del SOL BMSS) samt Daglig verksamhet ute. Samtidigt är det två LSS & SOL upphandlingar gällande bostad med särskild service för barn/unga och vuxna samt daglig verksamhet gällande flertal Jönköpings län kommuner aktuella att svara upp på i februari..

Du finner de aktuella upphandlingarna här.

Svenska Vård inbjuder intresserade till att delta i nätverk för att gemensamt gå igenom upphandlingarna och skapa möjlighet till tips och idéer i upphandlingsarbetet och att finna stöd i att hjälpa varandra i upphandlingsarbetet om behov finns.

Varmt välkommen med digitalt 2 februari 14.00-15.30 (Incheckning från 13.45)