En person som skriver på ett papper.

HSL-nätverk SOL

Tema

HSL-nätverk SOL

Till vem vänder sig nätverket: Ägare, chefer, ledningsfunktioner i Svenska Vårds medlemsverksamheter med verksamhet inom SOL som är registrerade vårdgivare eller som utför vissa HSL-delar.

Innehåll

Att bedriva vård omsorg eller behandling utifrån en SOL-insats kräver många gånger att verksamheten måste registrera sig som vårdgivare eller så utförs delar av HSL i verksamheten. HSL- frågor upptar generellt alltmer av en utförares tid och som kräver specialistkunskap.

Svenska Vård ser att HSL- frågorna blir allt mer komplexa och det behövs stöd i att tolka vad som gäller och även hitta “best practise” hur en enskild utförare av vård, omsorg och behandling kan lösa HSL ansvar.

Därmed startar Svenska Vård nu upp HSL-nätverk SOL. Vi börjar den 1 mars med ett uppstartsmöte och samlar ihop behov av stöd osv.

Som spetskompetens till nätverket har Svenska Vård värvat Leg SSK Karin Winther.

Vem är Karin Winther: Karin Winther är i grunden distriktssköterska och har nu ett helt arbetslivs erfarenhet av svensk vård och omsorg. De senaste tio -femton åren har Karin arbetat med att HSL-frågor i privat vård mer eller mindre på heltid. Karin har bland annat varit VD för fd.Bellstasunds Omsorger , arbetat som konsult inom HSL-frågor , varit Verksamhetschef HSL & MAS i fd.Solhagagruppen , MAS i Gnesta kommun samt MAS & Verksamhetschef HSL i Team Olivia. Karin är därmed, utöver sin spetskompetens, väl förankrad i Svenska Vård och har arbetat i flera av medlemsverksamheterna.

Karin kommer att delta i de digitala nätverken och även finnas som telefonrådgivning till Svenska Vårds medlemmar i HSL-frågor

Varmt välkommen med digitalt 29 mars 10.30-12.00 (Incheckning från 10.15)


Karin Winther

Karin Winther