Online möte

Svenska Vård bjuder in till digital nätverksträff

När: tis 5 dec kl 9.00 – 10.00

Tema: Så blir du en vinnare inom ramen för ramavtal

Digital Nätverksträff

Så blir du en vinnare inom ramen för ramavtal

Frida Skårner

Gästföreläsare: Frida Skårner

Gruppchef Social Omsorg, Adda Inköpscentral

Adda är ett företag inom SKR som bland annat erbjuder ramavtal och DIS för kommuner och regioner inom olika områden.

Frida Skårner är gruppchef för kategorigrupp Social omsorg och ansvarar för ramavtal avseende HVB för barn och unga och vuxna med missbruk, Konsulentstödd familjehemsvård och Stödboende. Att ha en tät dialog med branschen är viktigt för att på tydligast och bästa sätt visa de kommuner som använder ramavtalen vilket kvalitet som varje leverantörer har. Allt för att kunna få en rättvis konkurrens.

Frida kommer prata om hur Addas ramavtal fungerar och på vilket sätt leverantörer har möjlighet att visa sin kvalitet på ramavtalen och bjuder också in till diskussion för att veta mer om vilka utmaningar man som leverantör står för i denna fråga.

Vi på Svenska Vård ser fram emot intressanta diskussioner kring detta ämne

Varmt välkomna

Mattias Andersson, Förbundsdirektör Svenska Vård