Svenska Vård – Sveriges mest verksamhetsnära branschförbund

Anslut din verksamhet idag och få obegränsad tillgång till spetskompetens i branschfrågor, upphandlingsbevakning och nätverk för högsta verksamhetsnytta. Svenska vård ger dig redskapen för att skapa omsorg i världsklass.

Det här är Svenska Vård

Bli medlem i Sveriges mest verksamhetsnära branschförbund för Sveriges vård, omsorg och behandlingsverksamheter.

Som medlem i Svenska Vård är din verksamhet med i en nära gemenskap och samarbete av vård och omsorgsverksamheter i Sverige. I Svenska vård tar vi stöd av varandra och gemensamt skapar vi de bästa förutsättningarna till en professionell och högkvalitativ vård, omsorg och behandling, i världsklass! Svenska Vård arbetar utifrån ett verksamhetsnära perspektiv i frågor som rör vård, omsorg och behandling.

Höstens utbildningssatsning riktad till Svenska Vårds medlemmar!

Nu ges du som medlem möjligheten att ta del av Svenska Vårds digitala utbildningspaket. Beskrivning hittar du under rubriken: Svenska vårds utbildningspaket.

Det innebär att du som medlemsföretag har obegränsad tillgång till 25 inspelade kvalitetsutbildningar under ett helt år för 16 kr/kurs och person om ni ansluter er före den 30 november 2022.

Öppna kurser och konferenser

Traumainformerad verksamhet

29 november 2022 9.00 – 12.00

Du som arbetar med människor kan möta personer som upplevt eller upplever trauma. På denna utbildning lär du dig förstå trauma och traumakopplat beteende, så att du kan agera rätt när du möter en traumatiserad person.

Assistans med kvalitet! (Del 1)

30 november 2022 13.00 – 16.00

Att vara personlig assistent är ett förtroendeuppdrag som kräver insikt och empati. Med den digitala utbildningen vässar du din kompetens och ditt assistansjobb kommer att bli ännu bättre och mer uppskattat!

Assistans med kvalitet! (Del 2)

26 januari 13.00 – 16.00

Att vara personlig assistent är ett förtroendeuppdrag som kräver insikt och empati. Med den här digitala utbildningen vässar du din kompetens och ditt assistansjobb kommer att bli ännu bättre och mer uppskattat!

Säker hemtjänst

1 februari 08.30 – 16.00

I hemtjänsten jobbar du ofta ensam och måste lita helt på dig själv i många fall. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå där du kan behöva fatta snabba beslut. Här får du verktygen för att göra arbetssituationen i hemtjänsten tryggare.

Riskhantering i arbetsmiljön

16 mars 09.00 – 16.00

Att bedöma risker är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller avlida av jobbet. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas. Riskhantering i arbetsmiljön behöver därför utföras systematiskt och planerat.

Värdegrund

Att ha ett levande värdegrundsarbete är viktigt i vård och omsorg. Det handlar inte enbart om bemötande mellan personal och vård- och omsorgstagare utan också om hur ledning och verksamheten i sin helhet tillämpar värdegrunden. Att arbeta med värdegrundsfrågor är affärsmässigt i vård- och omsorgsverksamheter.

Far och son samtalar.