Svenska Vård – Sveriges mest verksamhetsnära branschförbund

Anslut din verksamhet idag och få obegränsad tillgång till spetskompetens i branschfrågor, upphandlingsbevakning och nätverk för högsta verksamhetsnytta. Svenska vård ger dig redskapen för att skapa omsorg i världsklass.

Välj

Det här är Svenska Vård

Bli medlem i Sveriges mest verksamhetsnära branschförbund för Sveriges vård, omsorg och behandlingsverksamheter.

Som medlem i Svenska Vård är din verksamhet med i en nära gemenskap och samarbete av vård och omsorgsverksamheter i Sverige. I Svenska vård tar vi stöd av varandra och gemensamt skapar vi de bästa förutsättningarna till en professionell och högkvalitativ vård, omsorg och behandling, i världsklass! Svenska Vård arbetar utifrån ett verksamhetsnära perspektiv i frågor som rör vård, omsorg och behandling.

Så blir du förstahandsval bland kunder och medarbetare

Svenska Vård är en branschorganisation för vårdföretag i Sverige. Vi vill utveckla välfärdssektorn och stimulera entreprenörskap, kvalitetsutveckling och innovation inom våra medlemmars olika verksamhetsområden.

Förmågan att attrahera och behålla kompetent personal kommer att vara en förutsättning för att bli vald i upphandlingar. Det innefattar flera faktorer, som kvalitet på vården, pris och tillgänglighet. Men en av de viktigaste faktorerna är förmågan att kommunicera de värden som varumärket ska stå för.

Seminariet fokuserar på tre möjligheter med framgångsrik kommunikation.
- Så kommunicerar du din vision för att bli valda i upphandlingar
- Så kommunicerar du för att rekrytera rätt medarbetare
- Så kommunicerar du för att få befintliga medarbetare att känna engagemang och delaktighet

Nätverk & Mötesplatser

Värdegrund

Att ha ett levande värdegrundsarbete är viktigt i vård och omsorg. Det handlar inte enbart om bemötande mellan personal och vård- och omsorgstagare utan också om hur ledning och verksamheten i sin helhet tillämpar värdegrunden. Att arbeta med värdegrundsfrågor är affärsmässigt i vård- och omsorgsverksamheter.

Far och son samtalar.