Tillsammans skapar vi vård och omsorg i världsklass.

Vi är Sveriges mest verksamhetsnära branschförbund för små och medelstora vård- och omsorgsverksamheter.

Det här är Svenska Vård

Bli medlem i Sveriges mest verksamhetsnära branschförbund för Sveriges vård, omsorg och behandlingsverksamheter.

Som medlem i Svenska Vård är din verksamhet med i en nära gemenskap och samarbete av vård och omsorgsverksamheter i Sverige. I Svenska vård tar vi stöd av varandra och gemensamt skapar vi de bästa förutsättningarna till en professionell och högkvalitativ vård, omsorg och behandling, i världsklass! Svenska Vård arbetar utifrån ett verksamhetsnära perspektiv i frågor som rör vård, omsorg och behandling.

Värdegrund

Att ha ett levande värdegrundsarbete är viktigt i vård och omsorg. Det handlar inte enbart om bemötande mellan personal och vård- och omsorgstagare utan också om hur ledning och verksamheten i sin helhet tillämpar värdegrunden. Att arbeta med värdegrundsfrågor är affärsmässigt i vård- och omsorgsverksamheter.

Far och son samtalar.