Två personer håller händer.

Om oss

Svenska Vård som branschorganisation är ett nätverk av fristående utförare inom vård, omsorg och behandling. Svenska Vårds uppdrag är att serva, bevaka och driva verksamhetsnära frågor för förbundets medlemmars verksamheter.

Svenska Vård bildades 2009 när branschorganisationerna Privo och Sveriges Behandlingshem gick samman. Vår historia går tillbaka till 1950-talet. Då som nu har fokus varit på att samverka kring verksamhetsnära frågor och gemensamt arbeta för en god och sund kvalitet och verksamhetsutveckling av vår bransch.

Svenska Vård består idag av 115 medlemsverksamheter och vi finns över hela Sverige. Våra medlemmar består av, aktiebolag, ekonomiska föreningar, kooperativ, stiftelser, och enskilda firmor inom branschen. Mattias Andersson är sedan september 2022 förbundsdirektör som tillsammans med förbundets styrelse leder arbetet för bästa medlemsnytta. Vi samverkar och tar stöd av närliggande branschförbund i påverkansarbete och branschutveckling.

Detta tror vi på:

 • I Svenska Vård är vi övertygade om att fristående utförare inom vård, omsorg och behandling ger möjlighet till ökad mångfald och utveckling av välfärdstjänster som kommer vård- och omsorgstagare och samhället till del.
 • I Svenska Vårds nätverk bidrar vi i förbundet tillsammans till en ökad kvalitet inom vård, omsorg och behandling lokalt, regionalt och på nationell nivå.
 • I Svenska Vård tror på en bra mix av professionalism, affärsmässighet, samhällsnytta och sakkunskap för att bli en framgångsrik utförare i välfärden.
 • I Svenska Vård värnar vi om alla seriösa utförare oavsett driftsform.
 • I Svenska Vård stödjer vi oberoende granskning och mer forskning och utveckling inom branschen.
 • I Svenska Vård sätter vi vård- och omsorgstagaren i centrum.
En kvinna håller i en käpp.

Som medlem erbjuds du bland annat att ta del av följande förmåner och möjligheter:

 • Spetskompetens i verksamhetsfrågor inom vård, omsorg och behandling.
 • Stöd och vägledning i kontakter med myndigheter, media och andra externa aktörer.
 • Tillgång till ett oöverträffat kontaktnät med bred och djup kunskap inom branschen.
 • Ingå i nätverk med andra privata utförare inom samma branschområde.
 • Medlemspriser vid utbildningar som anordnas av Svenska Vård.
 • Tillgång till rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners.
 • Inbjudan till olika mötesplatser och events.
 • Kostnadsfri juridisk rådgivning alla dagar i veckan via telefon.
 • Möjlighet att teckna branschanpassade försäkringar för din verksamhet och dina medarbetare.
 • Omvärldsbevakning.
 • Bevakning av aktuella upphandlingar inom branschen.

Ta del av Svenska Vårds näringspolitiska program

Svenska Vård presenterar här sitt näringspolitiska program som presenterar resonemang och förslag som skulle förbättra spelreglerna och därmed förstärka och förbättra förutsättningarna för privata utförare inom vård, omsorg och behandling.