En person sitter vid dokument och med skriver med en penna.

Personuppgifts­hantering

Samtycke till behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Svenska Vård.

Policy för hantering av personuppgifter

Svenska Vård värnar om din personliga integritet. Denna policy för personuppgifter förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Cookies på hemsidan

På svenskavard.se används cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats få utförlig information om dessa.

Samtycke till behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Svenska Vård, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”.

Personuppgifterna samlas in i syfte att Svenska Vård ska kunna ge dig en god service, erbjuda förmåner, genomföra marknadsanalyser och produktutveckling samt, avseende alla webbplatsbesökare som godkänt behandlingen av personuppgifterna, för marknadsföringsändamål.

Det är ditt val att avgöra om du vill lämna några uppgifter till oss eller ej. Genom att klicka på anmälnings­knappen/ansökningsknappen i anmälnings­formuläret/ansöknings­formuläret samtycker du till att Svenska Vård behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig i enlighet med GDPR och vår policy för hantering av personuppgifter.

Policy för hantering av personuppgifter

 • § 1: Svenska Vård värnar om din personliga integritet. Denna policy för personuppgifter förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
 • § 2: Genom att använda Svenska Vårds tjänster, accepterar du vår policy för personuppgifter. Du godkänner också att Svenska Vård använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
 • §3: Syftet med denna policy är att säkerställa att Svenska Vård hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.
 • § 4: Svenska Vård är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och vi ansvarar för att dina personuppgifter, i enlighet med att GDPR, skyddas.
 • § 5: Vi samlar in information om dig som du direkt eller indirekt lämnat när du kontaktar oss eller använder våra webbtjänster/formulär där du lämnar personuppgifter.
 • § 6: Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Svenska Vårds tjänster.
 • § 7: Vi sparar persondata endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden enligt avtal gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
 • § 8: Du har rätt att när som helst begära kopia de uppgifter vi har om dig. En kopia är gratis. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
 • § 9: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda din persondata för marknadsföringsändamål.
 • § 10: Vi kan komma att dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Svenska Vård kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden enligt avtal gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Integritetspolicyn.
 • § 11: Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandla och skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen på det tekniska området

Cookies och IP-nummer

På svenskavard.se används cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webplatsen innehåller cookies
 • vad dessa cookies används till
 • hur cookies kan undvikas

svenskavard.se använder sig av både permanenta och tillfälliga textfiler som sparas i din webbläsare, så kallade cookies. Tillfälliga cookies raderas när du lämnar svenskavard.se och de innehåller ingen personlig information.

Permanenta cookies används till vår besöksstatistik, då sparas också ditt IP-nummer. Besöksstatistiken är ett viktigt verktyg för att vidareutveckla webbplatsen. Genom att analysera hur du som besökare använder webbplatsen kan vi kontinuerligt förbättra den för dig som besökare.

Avaktivera cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.