Två personer håller i telefoner.

Omvärldsbevakning

Aktuella upphandlingar vård, omsorg & behandling

pappa och son samtalar.

NP-utredningar

Upphandlare: Region Värmland

Sista anbudsdag: 2022-02-09

Mer info finner här nedan.

SOL-Upphandlingar

En äldre man i en rullstol i en korridor.

Enskilda placeringar, Servicebostäder enligt SoL

Ramavtal som syftar till att tillgodose behovet av enskilda placeringar till personer med beslut om bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt SoL 5 kap 7 § samt Sysselsättning.

Upphandlare: Värnamo kommun med flera

Sista anbudsdag: 2022-02-17

Mer info finner här nedan.

Två personer kramas

Skyddat boende

Upphandlingen avser tillhandahållande av boendeplatser i skyddat boende.

Upphandlare: Lerums kommun

Sista anbudsdag: 2022-02-21

Mer info finner här nedan.

En kvinna njuter i solen

Stödboende vuxna STIC 2021

Placering i stödboende. Stödboenden bör vara geografiskt nära ansvarig kommun eftersom insatsen ofta sker i kombination med öppenvård och planering/utsluss till ett mer självständigt liv görs i relation till hemkommunen.

Upphandlare: Adda Kommentus

Sista anbudsdag: 2022-02-28

Mer info finner här nedan.

SOL-Vuxna

Två kvinnor kramar om varandra

Särskilt boende enligt SOL till personer med psykisk funktionsnedsättning, 2022

Avtalet omfattar Särskilt boende enligt SOL till personer med psykisk funktionsnedsättning. Målgruppen är personer från 18 år och uppåt som har behov av placering på särskilt boende . Boende placerat max 400 km beräknat från Falu Stadshus

Upphandlare: Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen

Sista anbudsdag: 2022-02-14

Mer info finner här nedan.

LSS-Upphandlingar

En kvinna och ett barn leker.

Enskilda placeringar, Bostad med särskild service enligt LSS

Upphandling av ramavtal avseende enskilda placeringar till personer med beslut om bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt daglig verksamhet.

Upphandlare: Värnamo kommun med flera

Sista anbudsdag: 2022-02-17

Mer info finner du här nedan.

Skakrav Utvärderingsmodell Bilaga för placeringsavtal Bilaga för förutsattningar Bilaga för behandling av personuppgifter Bilaga för Personuppgiftsbiträdesavtal Avtalsvillkor Administrativa föreskrifter
Två händer håller om varandrea.

LSS 2022 Bostad med särskild service 9:8 och 9:9

Upphandlingen avser enskilda platser enligt 9:8 och 9:9 § Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Upphandlare:Skånes Kommuner

Sista anbudsdag: 2022-02-16

Mer info finner du här nedan.

En kvinna och en pojke skrattar

LSS 9:8 bostad med särskild service för barn & ungdomar

Upphandlingen avser enskilda platser enligt 9:89 § Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Upphandlare: Telge Inköp AB

Sista anbudsdag: 2022-01-10

Mer info finner du här nedan.

En kvinna och ett barn håller hand.

LSS 2022 Daglig verksamhet 9:10

Upphandlingen avser enskilda platser enligt 9:8 och 9:9 § Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Upphandlare: Skånes Kommuner

Sista anbudsdag: 2022-02-16

Mer info finner du här nedan.

LSS- & SOL-upphandlingar