Personer i ett rum som diskuterar.

Svenska Vårds Årskonferens 2023

Socialtjänstens utmaningar – Svenska Vård en del av lösningen

Svenska Vårds årskonferens hölls på Westmanska palatset i Stockholm den 15 mars. Svenska Vårds ordförande Maria Nilsson inledde dagen med ett välkomsttal som betonade vikten av att göra saker tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad god och nära vård och omsorg.

Dagens moderator Anna Nergårdh hälsade välkommen till dagens konferens och överlämnade ordet till Svenska Vårds nya förbundsdirektör Mattias Andersson. Han höll ett anförande kring det ekosystem inom socialtjänsten som privata utförare inom vård, omsorg och behandling måste förhålla sig till. Han förde ett resonemang kring hur medlemsföretagens inre ekosystem blir påverkade av yttre ekosystem och vice versa. Avslutningsvis beskrev han Socialtjänstens utmaningar och liknade rådande situation med en person med utmattningssyndrom och stress. En sådan kropp är i behov av lugn och ro samt stöd att organisera, strukturera och prioritera. Frågan som gick över till Socialtjänstminister Camilla Grönvall Waltersson var på vilket sätt som hon i egenskap av minister ska kunna behandla socialtjänstens stressymptom.

Socialtjänstminister Camilla Grönvall Waltersson höll ett mycket engagerat anförande kring allt som är på gång beträffande utredningar, förslag och nya lagar. En ny socialtjänstlag kommer att presenteras under mandatperioden och den bygger på den utredning som förra regeringen tog fram. Socialtjänstministern betonade vikten av samverkan, balans och lika villkor mellan olika utförare, samt värdet av att jobba mer proaktivt på samtliga nivåer inom ramen för socialtjänstens ekosystem.

Efter framträdandet fortsatte ett samtal på scen mellan Socialtjänstministern, moderatorn och förbundsdirektören. Där fick Svenska Vård chansen att lyfta behovet av ett nationellt kvalitetsregister, värdet av att införa en standard samt problemet med tillståndsprövning hos IVO. Samtliga frågor togs emot på ett positivt sätt av Camilla Grönvall Waltersson och Svenska Vård har goda förhoppningar att framöver få möjlighet till fler dialogmöten med Socialtjänstministern och socialdepartementet.

Ett av syftemålen med konferensen var att ge rejält med utrymme för dialog och samtal mellan deltagarna. Under och efter pandemin har det funnits mycket föreläsningar att ta del av digitalt men få tillfällen att få diskutera och prata med andra kollegor inom branschen. Därav var resten av konferensdagen ägnad åt samtal via open space metodiken. Metoden bygger på idén om att de mest kreativa idéerna uppstår när ingen styr agendan och resultatet. Open Space fungerar bäst när man ska behandla komplexa frågor, där de inblandade har olika åsikter men när det ändå finns en önskan om samförstånd.

Samtliga grupper hade engagerade och givande samtal som Svenska Vård kommer följa upp och arbeta vidare med under året.

Vi arrangerade följande Open space dialoger:

  • Äldreomsorgen – ny lagstiftning, kompetensförsörjning och kompetenshöjande insatser
  • Hur mäter vi socialt arbete?
  • Hur kan Socialstyrelsen som myndighet stödja kvalitetsarbetet inom HVB
  • Möjligheter med kvalitetsuppföljning och digitalisering
  • Hur blir jag vinnare i upphandlingsracet
  • Aktivt styrelsearbete i vård och omsorg

Dagen avslutades med en bankett där Svenska Vård delade ut priser till Årets medarbetare och Årets företag.
Du kan läsa mer om vinnarna och övriga nominerade här: