Två personer håller händer.

Våra samarbetspartners

Svenska Vård arbetar ständigt för att säkerställa och utvärdera att våra medlemmar har möjlighet att få tillgång till de bästa möjliga leverantörerna av stöd till att bedriva verksamhetsnära vård och omsorg.

Om du har tips på något område och/eller leverantör av tjänst som fattas- hör dig till oss på kansliet.

Glöm inte att meddela att ni är medlem i Svenska Vård vid kontakt med respektive bolag.

Kvalitet
VLS logo

Digitalt stöd för effektivt kvalitetsarbete

VLS är en säker webbaserad tjänst för verksamhetsledning med smarta funktioner för systematiskt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Nu erbjuder vi dig som är medlem i Svenska vård att prova VLS kostnadsfritt*:

  • Testkonto under 3 månader
  • Intromöte online för att komma i gång

VLS för Svenska Vård är framtagen exklusivt för Svenska Vårds medlemsföretag och som abonnent får du tillgång till innehåll framtaget i samarbete med Svenska Vård och rabatterat pris för abonnemang.

*Erbjudandet kan aktiveras under tiden företaget har medlemskap i Svenska Vård

Läs mer här.
Inköp
Ett collage med företagslogotyper mot en inzoomad bild

Förmånliga inköpsavtal

UHPO InköpsSupport är en stark fristående inköpsorganisation som förhandlar fram ramavtal åt cirka 1800 anslutna verksamheter. Tillsammans omsätter UHPOs medlemmar ca 20 miljarder kronor och köper in varor och tjänster för ca 6 miljarder kronor per år. Som medlem i Svenska Vård kan du handla på UHPO: s avtal inom exempelvis livsmedel, vårdförnödenheter, fastighetsförnödenheter, kontorsmaterial, drivmedel, inredning och förbrukningsmaterial och därigenom spara stora belopp.

Anslutning är kostnadsfri inga årsavgifter (kostar normalt 1500-5000kr/år) eller övriga kostnader tillkommer för Svenska Vårds medlemmar. Det är enkelt att ansluta sig och få tillgång till medlemssidorna www.uhpo.se där du ser alla avtalsvillkor med respektive leverantör. För att få tillgång till UHPO: s inköpsavtal kontaktar du UHPO och hänvisar till medlemskap i Svenska Vård.

Curoflow logo

Curoflow

Genom ett nytt samarbetsavtal erbjuder Svenska Vård sina medlemmar att digitalisera sina vård- och omsorgsverksamheter med Curoflow plattform. Curoflow vårdplattform skräddarsys utefter varje verksamhet för att förenkla kommunikation och ärende-administration inom t.ex. hemtjänst, särskilda boenden eller andra sociala tjänster. Curoflows GDPR-säkra ärendehantering, chatt och videomöten underlättar samverkan mellan kollegor, med vårdtagare men även med externa parter. Genom Curoflow är det t.ex. enkelt för personalen på ett äldreboende att hålla ett GDPR-säkert videomöte med exempelvis en sjuksköterska, fysioterapeut, läkare på regionen, tolk eller anhörig. Verksamheter som idag använder Curoflow Plattform upplever ofta en marknad tidsbesparing, förbättrad arbetsmiljö och ökad tillgänglighet gentemot sina patienter och brukare.

Läs mer här.
Försäkringar
Söderberg & Partners

Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Söderberg & Partners är en fristående försäkringsmäklare med gedigen kunskap och erfarenhet av försäkringar inom vård och omsorg. Du erbjuds skräddarsydda försäkringslösningar i kombination med administrativa åtaganden och service. Kontakta ansvarig förmedlare Michael Deresjö på telefon 08-466 80 33 alternativt 0704- 52 56 01 alternativt michael.deresjo@soderbergpartners.se för mer information.

Försäkringar
Söderberg & Partners

Pension- och personförsäkringsstöd

Svenska Vård erbjuder tillsammans med Försäkringsstrategi, en del av Söderberg & Partners, stöd till medlemmarna i frågor som rör pension- och personförsäkringar för alla i företaget. Försäkringsstrategi erbjuder också kollektivavtalsliknande villkor för medarbetare. Ta kontakt med försäkringsförmedlare John Jansson 0709-17 65 87 alternativt försäkringsförmedlare Niklas Irstam 0735-10 32 88 för mer information.

Inköp
Ett collage med företagslogotyper mot en brun bakgrund

Handla hållbart

Nyhet november 2021! Handla hållbart är en inköpsportal som ger bättre struktur, minskade kostnader samt vägledning att handla mer hållbart. Handla Hållbart är ett inköpsnätverk för privata företag inom vård & utbildning vars grundidé är att skapa förutsättningar att handla mer hållbart inom ramen för budget. Det du gör ur miljömässig och social aspekt ska gå hand i hand med företagets lönsamhet. Alla kan göra något, och tillsammans kan vi göra skillnad.

Handla Hållbart har valt att samarbeta med leverantörer och partners som alla jobbar fokuserat med hållbarhet och miljöarbete. När ni handlar av dessa leverantörer genom inköpsportalen så får verksamheten statistik som ger er möjlighet att styra mot så hållbara inköp som möjligt Handla Hållbart hjälper er att göra rätt inköp, till rätt pris, från rätt leverantör! Välkommen att kontakta dem för mer information. Tel: 08-264226 eller klicka här och fyll i kontaktformuläret.

Företagshälsovård
Comveritas

Företagshälsovård från Comveritas

Svenska Vård erbjuder i samverkan med Comveritas företagshälsovård rikstäckande tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och organisation. Det handlar bland annat om hälsokontroller, medicinska kontroller, företagsläkare och psykologer. Fokus är att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen.

Comveritas kan hjälpa din verksamhet med förebyggande åtgärder som arbetsmiljöanalyser, stressanalyser och personliga möten. Till detta fogas rehabilitering i form av arbete för att minska arbetsskador och stärka den psykiska hälsan.

Utgångspunkten är att Comveritas ska vara en partner som ger din verksamhet verktyg och stöd som leder till minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa. Läs mer om erbjudandet här.

Virtual Reality
Nordic Psychology

Virtual Reality – Behandlingsmiljöer för vård och omsorg

Nordic Psychology är ett svenskt medtechbolag som tillhandahåller, utbildar samt implementerar Virtual Reality(VR) inom vård och omsorg med uppdragsgivare som t.ex. LSS, äldreomsorgen, HVB, psykologer, läkare, sjukgymnaster, sjukvårdspersonal mm. Behandlingsmiljöerna kan användas för tex aktivering, avkoppling/relax, beroendeproblematik, fobier som flygrädsla och talarskräck, depression, rörelsehinder, PTSD-miljöer med mera. Samtliga våra behandlingsmiljöer är CE-certifierade och klassas som medicinsk utrustning. Nordic Psychology kan förse er med de miljöer som ni behöver samt tekniska lösningar för att arbeta med VR utifrån er befintliga arbetsmetodik. Läs mer här.

Svenska Vårds medlemmar erhåller 20 procent rabatt på ordinarie pris.
Ordinarie pris 1 licens: 25 000 kr per år. 
Medlemspris 1 licens: 20 000 kr per år.

Språkstöd
Lingio

Språkstöd inom vård och omsorg

Kraven på bättre språkkunskaper inom vård och omsorg ökar. Att utbilda och säkerställa att alla medarbetare behärskar det svenska språket blir allt viktigare. Därför har Svenska Vård, i samverkan med Lingio, tagit fram ett språkpaket som hjälper er verksamhet att nå sin fulla potential.För dig som är medlem i Svenska Vård innebär det en unik möjlighet att, med 15 procents rabatt, få tillgång till digitala utbildningslösningar skapade för att utvärdera era befintliga medarbetares språkliga förmåga och kartlägga kunskaperna inför nyanställningar. De medarbetare som behöver språkutbildning kan då få tillgång till Lingios språkkurser för att nå önskad nivå. Läs mer här.

Digital kurator
Allbry

Digital kuratorstjänst i samverkan med Allbry

Allbry erbjuder snabbt och enkelt digitalt tillgängliga kuratorer som arbetar med öppenvård, eftervård och jourlösningar. Den digitala kuratorplattformen är verksam inom flera områden: HVB, familjehem, jourhem, stödboende och träningslägenhet. Anslutning och användning är snabb, enkel och sparar både tid och pengar.

För 349 kr per månad (ordinarie pris 698 kr per månad) med mängdrabatt:
- 5 % efter 12 + användare
- 10% efter 20+ användare
- 15% efter 50+ användare

Läs mer här.

Schemaplanering
Quinyx

Personalplanering- schemaläggning och tidsrapportering

Quinyx erbjuder en intelligent Workforce Management lösning inom vård och omsorg med stort fokus på mobilitet och användarvänlighet (webb+mobilapp). Schemaläggning, tidsrapportering, kommunikation, prognoser och rapporter. Att effektivisera flöden genom automatisering och digitalisering av manuella processer, vilket vanligen resulterar i både tids- och kostnadsbesparingar. Som medlem i Svenska vård erhåller ni 10% rabatterat pris på lösningen vid tecknande av nykundsavtal hos Quinyx. Skulle ni redan vara kund hos dem så erbjuder vi 10% rabatt på tilläggstjänster t.ex. deras nya modul "pulse" som är inom employeee engagement. Pulse handlar om att mäta medarbetarnöjdhet via frågor direkt i mobilappen och hur man ökar engagemanget bland sina anställda! För att få tillgång till Quinyx kontaktar du dem och hänvisar till medlemskap i Svenska Vård. Läs mer här.

Ekonomi & Admin
Hogia

Vi kan vård och omsorg!

Svenska Vård erbjuder i samverkan med Hogia Public Systems ekonomisystem till förmånliga priser. Mer info här.

Administration
Rätt spår

Webbaserat behandlingsstöd

Rätt Spår - webbaserat behandlingsstöd för verksamhet inom vård, omsorg och behandling. Mer info här.

Svenska Vårds medlemmar har 50% rabatt de första tre månaderna.

Kontaktperson: Andreas Brobert

018-56 54 95

andreas.brobert@rattspar.se

Administration
SecuraNova

System för journalföring

SecuraNova journalsystem - system för journalföring enligt SoL/LSS och övrig brukardokumentation. Möjlighet till anbudsstöd i upphandlingar av ramavtal. Mer info här.

Administration
WebbEss

Nu kan vi erbjuda hjälp med hemsidan till samma höga kvalitet och service som våra övriga tjänster!

Tack vare ett nära samarbete med vår partner WebbEss kan vi nu erbjuda dig en proffsig hemsida med en personlig service och fria uppdateringar i världsklass. Till en låg månadskostnad sköter WebbEss hela arbetet med hemsidan åt dig – så du slipper!

Läs mer om erbjudandet här

HSL
Medicheck

Träffa specialister online

Medicheck erbjuder digitala möten med specialistläkare, psykologer och dietister. Vi ger stöd till HVB, SÄBO och LSS-verksamheter som ger en ökad trygghet och högre kvalitet.

Vi erbjuder digitala psykiatrironder, digitala NPF-utredningar och annat stöd inom vård och omsorg. Läs mer på https://medicheck.se/

Kontaktperson Pierre Stenberg

E-post: pierre.stenberg@medicheck.se
Telefon: 0704-54 23 03

Se pdf om oss

WebbEss

Schemagi är ett konsultbolag med fokus på schemaförändringar

Vi bistår våra kunder med våra tre tjänster analys, schemaläggning och expertstöd. Med hjälp av våra egenutvecklade optimeringsverktyg, sin kompetens och erfarenhet arbetar våra konsulter dedikerat med schemafrågor dagligen.

Läs mer här

Piku Utbildningar

Piku Utbildningar

Piku Utbildningar är ett utbildningsföretag med bas i Malmö som sedan starten år 2001 har specialiserat sig på kompetensutveckling för politiker, tjänstepersoner, chefer och medarbetare i offentlig sektor samt chefer, ägare och medarbetare i offentligfinansierade verksamheter. Piku Utbildningar är idag ”det lilla företaget med den stora verksamheten” och utbildar ca 10 000 personer per år i hela landet.

Piku Utbildningar erbjuder öppna utbildningar på plats och digitalt, inspelade utbildningar och utbildningspaket samt konferenser och andra specialevenemang. Som medlem i Svenska Vård får du rabatt på Pikus kommande utbildningar och kan även beställa ett specialdesignat inspelat utbildningspaket. Läs mer om dina förmåner här.

Läs mer här