Svenska vård

För dig som är medlem

Denna sida är endast för dig som är medlem i Svenska vård.

Du får tillgång till dokument med mera genom att klicka på önskat underlag. Du begär bara åtkomst en gång och sedan är alla dokument/mappar tillgängliga.

Kallelse till Föreningsstämma 2023

Tid: 15 mars 2023 kl 10.30

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Motioner till ordinarie förbundsstämma ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före förbundsstämman.

Styrelsens egna förslag, styrelsens förslag till utlåtande över motionerna och styrelsens förslag till verksamhetsberättelse samt ekonomiska redovisning och budget sänds till samtliga medlemmar, senast två veckor före förbundsstämman.

Läs mer