Personer i en publik som lyssnar på en talare.

Medlemssida

Svenska vård

För dig som är medlem

Samtliga anställda, ägare och styrelseledamöter i de företag som är medlemmar i Svenska Vård har tillgång till den information som finns tillgänglig i medlemsportalen. Här hittar du laglistor, kontaktuppgifter till vår rådgivningspanel, länkar till aktuella utbildningssegment arrangerade av myndigheter, Svenska Vårds utbidlningspaket, prislistor och information från våra samarbetspartners. Du kan även se vilka utredningar som är aktuella för Svenska Vård att svara på samt läsa de remissyttrande som Svenska Vård lämnat in. Du kan även ta del av våra nyhetsbrev och läsa vad andra medlemmar har frågor kring i vårt diskussionsforum. Här ska även finnas utrymme för dig som medlem att kunna ge råd och tips till andra medlemmar så att vi med gemensamma krafter nätverkar för högre kvalitet och bättre villkor för privata utförare inom vård, omsorg och behandling.

Svenska Vård vill säkerställa att du som medlem upplever att vårt branschförbund ger mervärde och vi tillsammans skapar förutsättningar att gemensamt arbeta för en sund kvalitet och god verksamhetsutveckling av vår bransch.

Så loggar du in:

Mejl har skickats till varje medlemsföretag med aktuellt användarnamn och lösenord. Har du inte tillgång till denna information så mejla info@svenskavard.se och uppge namn och företag så mejlar vi tillbaka denna information.

Under hösten kommer våra medlemmar att bjudas in för att få en genomgång av hur man bäst använder sig av informationen i vår medlemsportal.

Välkommen att logga in i medlemsportalen