Personer i ett rum som diskuterar.

Årets medarbetare inom Svenska Vård
– Anneli Mattsson

Svenska Vård har utsett Anneli Mattsson från Fogdaröd i Höör till utmärkelsen Årets medarbetare. I en tid där vård och omsorg är i fokus är det upplyftande att se en person som Anneli vara en lysande stjärna och inspirera andra att omfamna och uppskatta detta viktiga arbete.

När man tittar närmare på hennes imponerande karriär och dedikation för äldreomsorg blir det tydligt varför. Anneli har inte bara utmärkt sig som en skicklig och omhändertagande föreståndare inom demensverksamheten, utan också som en inspirerande ledare som följer sitt hjärta och skapar en positiv miljö för både kunder och medarbetare.

Anneli Mattssons passion för sitt arbete grundar sig i en tidig önskan att göra skillnad för äldre människor. Hennes starka relation med sina egna mor- och farföräldrar inspirerade henne att söka sig till äldreomsorgen, och sedan 2009 har Fogdaröd varit hemmet för hennes engagemang. Annelis resa började som undersköterska, där hennes lugn, värme och omvårdnadskompetens gjorde henne omtyckt av alla runt omkring. Snabbt blev hon en klippa inom vården för personer med omfattande demensproblematik och psykisk sjukdom. Hennes dagliga, medmänskliga insatser ledde henne till att bli samordnare och senare biträdande verksamhetschef, roller som hon framgångsrikt axlade.

Anneli Mattsson

Anneli berättar ödmjukt om sin resa från undersköterska till föreståndare inom demensvården. Med ett leende på läpparna delar hon med sig av de steg hon har tagit för att nå dit hon är idag. Genom att ta tillvara på varje möjlighet som korsade hennes väg och med stöd från inspirerande ledare runt omkring sig, tog Anneli modigt klivet in i ledarskapsrollen. Hon såg utmaningarna som möjligheter till personlig tillväxt och utveckling, och hon lärde sig att vara sårbar och våga be om hjälp när det behövdes.

Det imponerande är inte bara hennes professionella utveckling, utan också sitt engagemang för att stötta varje medarbetare att nå sin fulla potential. Hon är inte bara en chef utan en mentor och förebild. Att ge upp på människor är inte Annelis stil, vare sig det gäller kunder med komplexa behov eller medarbetare i behov av vägledning.

Ledarstilen präglas av ett coachande, utvecklande och tydligt synsätt. Hon arbetar systematiskt för att säkra kvalitet och har snabbt anammat äldreomsorgsstandarderna för att höja nivån på verksamheten. Dessutom lägger hon stor vikt vid det relationella i sitt dagliga arbete, vilket skapar en trygg och positiv arbetsmiljö.

I vår samtal reflekterar Anneli också över de utmaningar som präglar dagens vård och omsorg. Hon betonar vikten av att dela med sig av erfarenhet och kunskap mellan generationer av vårdpersonal, och hon framhäver behovet av tydlig kommunikation och gemensamma mål för att skapa en enhetlig och högkvalitativ vårdmiljö.

Avslutningsvis delar Anneli ett viktigt råd till unga som överväger att söka sig till vårdyrket. Hon framhäver att det ger förståelse för olika människor, skapar ödmjukhet och ger en möjlighet till personlig utveckling. Anneli lyfter vikten av att höja statusen för detta viktiga yrke och agerar själv som en riktig ambassadör genom att föreläsa på skolor och dela med sig av den glädje och tillfredsställelse som äldreomsorg kan ge.

Anneli Mattson är mer än bara en ledare inom vården och omsorgen. Hon är en symbol för hopp, empati och förändring. Hennes berättelse påminner oss om kraften i att göra skillnad, för en person i taget. Vi är oerhört stolta över att ha Anneli som en del av Svenska Vårds gemenskap och ser med spänning fram emot att följa den ständiga utvecklingsresa som verkar prägla hennes arbetsliv som en god ambassadör för välfärdens viktiga vårdyrke.

Motivering för utmärkelsen lyder som följande:

Anneli började sin yrkeskarriär som undersköterska. Hon var en enormt uppskattad undersköterska av såväl kunder, kollegor, anhöriga och sin chef. Med sitt otroliga lugn, värme och med sin stora omvårdnadskompetens blev hov snabbt en person kollegorna vände sig till i arbetet med att vårda personer med omfattande demensproblematik ofta i kombination med psykisk sjukdom. Anneli fick möjlighet att bli samordnare på enheten och skötte detta med bravur. Därefter erbjöds hon ett bli biträdande verksamhetschef och den rollen axlade hon föredömligt. Anneli började studera vid sidan av för att senare bli föreståndare inom demensverksamheten, vilket hon är idag.

Anneli leder ett 40 tal medarbetare på ett coachande, utvecklande, modigt och tydligt sett. Hon agerar utifrån både hjärna och hjärta. Hon arbetar systematiskt för att säkra kvalitet. Hon anammade snabbt äldreomsorgsstandarden och såg värdet av att implementera denna i sina verksamheter. I sitt dagliga arbete följer hon upp saker utifrån givna kvalitetsparametrar, samtidigt som hon lägger stor vikt vid det relationella.

Anneli har som ledarmål att stödja varje medarbetare att utvecklas för att nå sin fulla potential, vilket hon ofta lyckas med. Hon ger sällan upp en människa och det gäller såväl kunder som medarbetare. Detta förhållningssätt bidrar till att hon tar emot kunder med omfattande problematik och ser till att dessa kunder får den bästa omsorgen. På önskemål från HSL-organisationen är hon ombedd att bli deras chef. Den rollen träder hon in i under våren 2024.

Anneli är alltid där, hon kan sin sak och hon ser att andra kan sin sak, hon är trygg och hon gör andra människor trygga.

Vad mer kan man önska av en medarbetare!