Personer i ett rum som diskuterar.

Årets företag inom Svenska Vård
– Risingegårdens behandlingshem

Risingegården har utnämnts som årets företag i Svenska Vård med följande motivering:

Det är en svår uppgift att ta emot barn och ungdomar som placeras utanför sina hem och få dem att känna sig sedda, lyssnade på och hitta deras motivation att förändra sina liv.

I mötet med en av Risingegårdens tidigare placerade ungdomar beskrev denna flicka hur hon mötts av en helt underbar personalgrupp som hade ställt upp och stått ut med henne fram tills hon kunde flytta till ett självständigt boende. Bilden som målades upp var precis så som man vill att samhällsvård ska vara, och förmedlad av insatsens faktiska huvudperson.

Mot bakgrund av detta vill jag nominera Risingegården till årets medlemsföretag. Bra jobbat, det är kollegor som ni som gör att man känner stolthet och framtidstro i en ofta smutskastad bransch. Tack!

Risingegården

Svenska Vård intervjuade Håkan Rydin, VD och Emelie Schenström, föreståndare på Risingegårdens behandlingshem för att prata om utmaningar, möjligheter och framgångsrecept.

I en vacker lantlig miljö, långt från stadens buller och stress, finner vi Risingegården. Ett namn som inte bara bär med sig 30 år av historia, utan också en vision om att vara en fristad för ungdomar i behov av stöd och förändring. Med ödmjukhet och engagemang har Risingegården vuxit från sina rötter som ett utredningshem till att bli en vital del av ungdomsvården, med fokus på ungdomar mellan 12 och 18 år. Idag är Risingegården ett behandlingshem med inriktning på biologiskt kön flickor mellan 12-20 år, där psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, övergreppsproblematik och riskbeteenden mot våld, kriminalitet och missbruk hanteras.

Med fyra behandlingsenheter och lägenheter för stödboende har Risingegården skapat en mångfacetterad miljö för att möta varje individ där de är. Djurunderstödd terapi, inklusive hästar, kaniner, marsvin och får, utgör en integrerad del av behandlingsmetodiken. Utöver detta tillämpas Mentaliseringsbaserad Terapi (MBT), mentaliseringsbaserad miljöterapi, samt ICDP, Vägledande Samspel. En bred palett av metoder och strategier som syftar till att skapa meningsfulla förändringar i ungdomarnas vardag. De håller sig även utbildade i TMO, traumamedveten omsorg.

För Risingegården är kvalitet synonymt med att erbjuda trygg och säker vård, där ungdomarna känner sig delaktiga och meningsfulla. Det innebär en helhetssyn där personalens egna upplevelser speglas i vårdmiljön. Samtidigt ställs höga krav på dokumentation och efterlevnad av riktlinjer för att säkerställa kvalitet i verksamheten. Genom att arbeta strukturerat och med fokus på värdegrunden blir Risingegården en plats där ungdomar kan gå vidare i livet.

För Håkan och Emelie är kvalitet inte bara en standard, det är en livsstil. Att erbjuda en trygg och meningsfull vård är en prioritet, där ungdomarna känner sig delaktiga och sedda. Ledarskap och kompetens hos personalen är avgörande för att skapa en sådan miljö. Genom närvaro, handledning och kontinuerlig utbildning stärker Risingegården sitt team för att möta de komplexa behoven som man möter hos ungdomarna. Framgångsreceptet för Risingegården ligger i det genuina engagemanget för ungdomarna och den glädje och lugn som präglar verksamheten. Nära beslut och verksamhet, samt en stabil ledningsgrupp med låg personalomsättning, skapar en plats där relationer och förändringar kan växa.

Håkan och Emelie

Risingegården råder andra att vara modiga och inte fatta beslut baserat på rädsla. Genom att hålla barnens bästa i fokus och identifiera sig som socialarbetare, även som företagsledare, skapas en grund för varaktig förändring. Den största frågan för Svenska Vård, enligt Risingegården, är att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att verka och leva i sin nuvarande form. Kompetensförsörjning och lagstiftningsfrågor är centrala, och Risingegården uppmanar till en aktiv roll för att stötta förändringar som gynnar verksamheter inom vården. Genom att vara modiga, identifiera sig med sitt uppdrag och vara villiga att förändras, tror både Håkan och Emelie att de kan fortsätta vara en plats för framtidstro och förändring.

Risingegårdens verksamhet står som en fyr i det ibland stormiga havet av ungdomars liv, och med varje våg av utmaningar växer de starkare och mer bestämda att skapa en ljusare framtid för dem som kliver över deras trösklar.

Efter intervjun med Håkan och Emelie står det klart att Risingegården inte bara är en plats, det är ett hem där hjärtan möts och växer, ett centrum för hopp och förändring. Med 30 år bakom sig och en framtid full av möjligheter är Risingegården en berättelse om kärlek, engagemang och ständig tillväxt.

Vi på Svenska Vård vill gratulera Risingegården till utmärkelsen årets företag inom Svenska Vård och önska stort lycka till i framtiden!