Online möte

HVB revision och certifiering – Hur går det till?

När: 7 maj samt 11 juni kl 09.00 – 10.00

Digital Nätverksträff

HVB revision och certifiering
– Hur går det till?

Arbetet med en att ta fram en standard för kvalitetssäkring av HVB-hem inleddes hösten 2015 och initiativtagare var Svenska Vård. Från och med 2024 så får medlemmar i Svenska Vård tillgång till standarder för HVB, LSS och Äldreomsorg och många har börjat arbetet med en implementering som sedan kan omsättas till en certifiering.

– Certifiering löser inte alla problem, särskilt som det i upphandlingar ännu inte finns krav på certifiering. Men många kommuner har efterlyst något slags verktyg för att bedöma kvalitet, att använda just vid upphandling. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gör ju sina granskningar och detta är att se som ett komplement till dem och gör det totalt sett troligen lättare att ha koll på sina processer, säger Fredrik Weimarsson.

Det som granskas inför en certifiering av ett HVB-hem är exempelvis personalens utbildningsnivå, personaltäthet, mötesstruktur och informationsflöden. Verksamhetens metoder ska vara målgruppsanpassade och evidensbaserade.

Fredrik Weimarsson, affärsområdeschef och Carina Björsell, revisionsledare från Qvalify berättar om hur det går till att genomföra en HVB revision för att bli HVB certifierade utifrån branschstandard HVB SS 41000. De kommer beskriva vad man behöver göra inför en revision, vad händer under en revision och vad händer efter en revision.

Välkommen till en nätverksträff som fokuserar på standard som kvalitetsverktyg för din verksamhet.