Personer i ett rum som diskuterar.

Röingegården om deras arbete med att certifiera sitt miljöledningssystem

Publicerad i Svenska Vård, maj 2024

Röinge

Först och främst, stort grattis till ISO 14001:2015-certifieringen! Kan ni berätta lite om vad detta innebär för Röingegården?

Jesper Lindén, Verksamhetschef på Röingegården:

Tack så mycket! Att erhålla ISO 14001:2015-certifieringen är ett stort steg för oss. Denna internationellt erkända standard för miljöledningssystem innebär att vi nu har ett strukturerat ramverk för att proaktivt minimera vårt miljöavtryck, säkerställa efterlevnad av relevanta lagkrav och uppnå våra miljömål. Det innebär också att vi kan systematiskt följa upp vår miljöprestanda och engagera våra intressenter i våra miljöåtaganden.

Hur såg processen ut för att nå denna certifiering?

Lotta Czenky-Persson, MAS / Kvalitet & Miljöansvarig:

Processen började faktiskt för fem år sedan. Vi tog våra första steg mot miljöcertifiering då och har sedan dess arbetat intensivt med att utveckla och förfina vårt miljöarbete. Vi har haft en aktiv dialog med vår externa revisor från Qvalify, som har genomfört en oberoende tredjepartsrevision av vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Detta har inneburit flera stora miljöinvesteringar som installation av solceller och inköp av elbilar, men även enklare åtgärder som att byta ut belysning till LED och förbättra våra rutiner kring matsvinn.

Hur har era medarbetare och klienter engagerats i detta arbete?

Jesper Lindén: Vårt arbete med miljöledningssystemet har varit en gemensam insats där vi har involverat både medarbetare och klienter. Genom regelbundna möten och utbildningar har vi säkerställt att alla är medvetna om våra miljömål och de åtgärder vi vidtar. Vi har också skapat forum där medarbetare och klienter kan komma med förslag och idéer på hur vi ytterligare kan förbättra vårt miljöarbete.

Vilka konkreta miljöförbättringar har ni genomfört som en del av denna certifieringsprocess?

Lotta Czenky-Persson: Vi har genomfört flera stora förbättringar, bland annat installation av solceller på våra byggnader och inköp av elbilar för att minska våra koldioxidutsläpp. Dessutom har vi bytt ut all belysning till energisnåla LED-lampor och sett över våra rutiner för att minska matsvinn. Alla dessa åtgärder har bidragit till att vi nu kan erbjuda en mer hållbar vårdverksamhet.

Hur ser ni på framtiden nu när ni har denna certifiering?

Jesper Lindén:

Att ha erhållit ISO 14001:2015-certifieringen är en milstolpe, men det är också början på en kontinuerlig resa mot förbättrad miljöprestanda. För oss på Röingegården går kvalitet och miljö hand i hand, och vi kommer fortsätta att utveckla vår verksamhet tillsammans med våra medarbetare och klienter. Vår ambition är att erbjuda högkvalitativ och modern vård utan att äventyra kommande generationers möjligheter till en hållbar framtid.

Tack så mycket för er tid, och återigen, stort grattis till certifieringen!

Tack själv! Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete för en hållbar vårdverksamhet.

Röinge
Röinge